ΤΕΤΕ

Αυτισμός

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν με άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος χαμηλής, μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Σεμινάρια σε αυτήν τη κατηγορία: