Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Χρήστος Σέρμπος

O Σέρμπος Χρήστος είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας στην Πάτρα. Εργάζεται ως λογοθεραπευτής στον χώρο της Ειδικής Αγωγής από το 2009.

Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια, τα οποία άπτονται του κλάδου( PECS, PEP-R, AAPEP, Social Stories, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση ελλειμμάτων Λόγου σε άτομα με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας κι άλλα).

Τον ενδιαφέρει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων καθώς και τα συναισθήματα που προκύπτουν μέσω αυτής.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΦ 10/31/2022