ΤΕΤΕ

Δυσκολίες στην επικοινωνία στα άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Χρήστος Σέρμπος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

<<Δυσκολίες επικοινωνίας σε άτομα με ΔΑΦ>>.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εργαζόμενους στην ψυχική υγεία, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές , ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους , φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με βασικούς ορισμούς επικοινωνίας και τρόπους ανάπτυξής. Να μπορούν να αναγνωρίσουν ελλείμματα ανάπτυξης στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Να έρθουν σε επαφή με τον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο που μπορούμε να απευθυνόμαστε σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να γινόμαστε κατανοητοί και οι ίδιοι να μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Και τέλος να ενημερωθούν για τους υφιστάμενους τρόπους εναλλακτικής επικοινωνίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν τα στάδια τυπικής ανάπτυξης της επικοινωνίας και να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να χρησιμοποιούν τον καταλληλότερο τρόπο επικοινωνίας για να γίνονται αντιληπτοί. Επίσης να μπορούν να βρουν τον πιο ταιριαστό, ανάλογα με τις ικανότητες, τρόπο επικοινωνίας και να εκπαιδεύσουν τα άτομα με ΔΑΦ στη χρήση του. Να γνωρίζουν ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μέσα από μια εισήγηση που θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που πιθανόν να έχουν.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

<<Δυσκολίες επικοινωνίας σε άτομα με ΔΑΦ>>.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εργαζόμενους στην ψυχική υγεία, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές , ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους , φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με βασικούς ορισμούς επικοινωνίας και τρόπους ανάπτυξής. Να μπορούν να αναγνωρίσουν ελλείμματα ανάπτυξης στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Να έρθουν σε επαφή με τον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο που μπορούμε να απευθυνόμαστε σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να γινόμαστε κατανοητοί και οι ίδιοι να μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Και τέλος να ενημερωθούν για τους υφιστάμενους τρόπους εναλλακτικής επικοινωνίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν τα στάδια τυπικής ανάπτυξης της επικοινωνίας και να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να χρησιμοποιούν τον καταλληλότερο τρόπο επικοινωνίας για να γίνονται αντιληπτοί. Επίσης να μπορούν να βρουν τον πιο ταιριαστό, ανάλογα με τις ικανότητες, τρόπο επικοινωνίας και να εκπαιδεύσουν τα άτομα με ΔΑΦ στη χρήση του. Να γνωρίζουν ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μέσα από μια εισήγηση που θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που πιθανόν να έχουν.

Δείτε αναλυτικά εδώ