Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Η οργάνωση του χώρου και του χρόνου στα άτομα με ΔΑΦ: Η χρήση του TEACCΗ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 30,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές τις μεθόδου TEACCH.

Ώστε:

Να κατανοήσουν την μέθοδο και να μπορούν να την εφαρμόσουν στην κλινική τους πρακτική με άτομα με ΔΑΦ

  • 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 30,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές τις μεθόδου TEACCH.

Ώστε:

Να κατανοήσουν την μέθοδο και να μπορούν να την εφαρμόσουν στην κλινική τους πρακτική με άτομα με ΔΑΦ

  • 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής