ΤΕΤΕ

Η οργάνωση του χώρου και του χρόνου στα άτομα με ΔΑΦ: Η χρήση του TEACCΗ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 30,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Η οργάνωση του χώρου κα του χρόνου στα άτομα με ΔΑΦ: Η χρήση του TEACCH».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολογούς Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές τις μεθόδου TEACCH. Σύμφωνα με τη δομημένη προσέγγιση , ο αυτισμός θεωρείται ως μια διαταραχή της ανάπτυξης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα άτομα με αυτισμό έχουν ένα ξεχωριστό τρόπο σκέψης που είναι αποδεκτός και σεβαστός. Ο αυτισμός σύμφωνα με την προσέγγιση TEACCH χαρακτηρίζεται ως μία διαφορετική ‘’κουλτούρα’’, με την έννοια ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν κοινά γνωστικά χαρακτηριστικά και παρόμοια είδη συμπεριφοράς ( Mesibov, Shea & Schopler. 2005 )

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάλληλη παρέμβαση είναι η κατανόηση των γνωρισμάτων που προσδιορίζουν τον Αυτισμό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των θεραπευτών στην παροχή/ υποστήριξη των ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού με τις κατάλληλες προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον . Η στήριξη αυτή παρέχεται εφ’ορου ζωής. Οι προαναφερόμενες προσαρμογές είναι ιδιαίτερες στο κάθε άτομο ξεχωριστά και σχετίζονται άμεσα με τα ελλείματα και τις δυνατότητες που έχει .

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, παιδιατρικός εργοθεραπευτής

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 30,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Η οργάνωση του χώρου κα του χρόνου στα άτομα με ΔΑΦ: Η χρήση του TEACCH».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολογούς Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές τις μεθόδου TEACCH. Σύμφωνα με τη δομημένη προσέγγιση , ο αυτισμός θεωρείται ως μια διαταραχή της ανάπτυξης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα άτομα με αυτισμό έχουν ένα ξεχωριστό τρόπο σκέψης που είναι αποδεκτός και σεβαστός. Ο αυτισμός σύμφωνα με την προσέγγιση TEACCH χαρακτηρίζεται ως μία διαφορετική ‘’κουλτούρα’’, με την έννοια ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν κοινά γνωστικά χαρακτηριστικά και παρόμοια είδη συμπεριφοράς ( Mesibov, Shea & Schopler. 2005 )

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάλληλη παρέμβαση είναι η κατανόηση των γνωρισμάτων που προσδιορίζουν τον Αυτισμό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των θεραπευτών στην παροχή/ υποστήριξη των ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού με τις κατάλληλες προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον . Η στήριξη αυτή παρέχεται εφ’ορου ζωής. Οι προαναφερόμενες προσαρμογές είναι ιδιαίτερες στο κάθε άτομο ξεχωριστά και σχετίζονται άμεσα με τα ελλείματα και τις δυνατότητες που έχει .

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, παιδιατρικός εργοθεραπευτής

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ