ΤΕΤΕ

Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά & γνωστικά χαρακτηριστικά

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, άλλους επιστήμονες ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον στη ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα βασικά γνωρίσματα του Αυτισμού, με έμφαση στα κλινικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

1. να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις επάνω σε ποικίλες πτυχές της νοσολογικής αυτής οντότητας, όπως την επιδημιολογία, τις αναπτυξιακές αλλαγές, τη διαγνωστική μεθοδολογία, τον ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικών για τον ορθό θεραπευτικό σχεδιασμό, κλπ με έμφαση όμως περισσότερο στην κλινική εικόνα και τα γνωστικά χαρακτηριστικά.

2. να μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, μέσα από την κατανόηση των ψυχικών και γνωστικών μηχανισμών των ατόμων αυτών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Table of Contents

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, άλλους επιστήμονες ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον στη ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα βασικά γνωρίσματα του Αυτισμού, με έμφαση στα κλινικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

1. να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις επάνω σε ποικίλες πτυχές της νοσολογικής αυτής οντότητας, όπως την επιδημιολογία, τις αναπτυξιακές αλλαγές, τη διαγνωστική μεθοδολογία, τον ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικών για τον ορθό θεραπευτικό σχεδιασμό, κλπ με έμφαση όμως περισσότερο στην κλινική εικόνα και τα γνωστικά χαρακτηριστικά.

2. να μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, μέσα από την κατανόηση των ψυχικών και γνωστικών μηχανισμών των ατόμων αυτών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ