Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Οι χρήση των τεχνικών ΑΒΑ και PBS στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Πολυξένη Κουραστή
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφορών που προβληματίζουν των Applied Behaviour Analysis (ABA) και Positive Behaviour Support (PBS).

Ώστε:

Να αποκτήσουν μια αρχική εξοικείωση με τις αρχές και τις θεραπευτικές μεθόδους των ABA και PBS, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ.

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγήτρια: Πολυξένη Κουραστή, ψυχολόγος, Ε.Υ στο Κέντρο Ημέρας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου»

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφορών που προβληματίζουν των Applied Behaviour Analysis (ABA) και Positive Behaviour Support (PBS).

Ώστε:

Να αποκτήσουν μια αρχική εξοικείωση με τις αρχές και τις θεραπευτικές μεθόδους των ABA και PBS, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ.

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγήτρια: Πολυξένη Κουραστή, ψυχολόγος, Ε.Υ στο Κέντρο Ημέρας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου»