ΤΕΤΕ

Οι τεχνικές ΑΒΑ και PBS στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Πολυξένη Κουραστή
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Η χρήση των τεχνικών ABA και PBS στην θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ».

 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές με ενδιαφέρον για τις ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφορών που προβληματίζουν των Applied Behaviour Analysis (ABA) και Positive Behaviour Support (PBS).

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να αποκτήσουν μια αρχική εξοικείωση με τις αρχές και τις θεραπευτικές μεθόδους των ABA και PBS, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Table of Contents

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Η χρήση των τεχνικών ABA και PBS στην θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ».

 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές με ενδιαφέρον για τις ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφορών που προβληματίζουν των Applied Behaviour Analysis (ABA) και Positive Behaviour Support (PBS).

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να αποκτήσουν μια αρχική εξοικείωση με τις αρχές και τις θεραπευτικές μεθόδους των ABA και PBS, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική αποκατάσταση των ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ