ΤΕΤΕ

Ψυχοκινητική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 0
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

«Ψυχοκινητική αγωγή στα άτομα με ΔΑΦ»

 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής και τα οφέλη της για τα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και με το πως οργανώνεται μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής όσον αφορά το χώρο ,το περιβάλλον και τις ασκήσεις.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής στην συνολική εκπαίδευση του ατόμου με ΔΑΦ. Να μπορούν να δομήσουν και να οργανώσουν μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής και να μπορούν σε αρχικό στάδιο να αξιολογούν και παρεμβαίνουν στα προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

«Ψυχοκινητική αγωγή στα άτομα με ΔΑΦ»

 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής και τα οφέλη της για τα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και με το πως οργανώνεται μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής όσον αφορά το χώρο ,το περιβάλλον και τις ασκήσεις.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής στην συνολική εκπαίδευση του ατόμου με ΔΑΦ. Να μπορούν να δομήσουν και να οργανώσουν μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής και να μπορούν σε αρχικό στάδιο να αξιολογούν και παρεμβαίνουν στα προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά εδώ