ΤΕΤΕ

Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Να αναδείξει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε βασικές δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής .

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής .Την διαδικασία αξιολόγησης αλλά και τρόπους διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες . Επιπλέον την λειτουργική χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Να αναδείξει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε βασικές δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής .

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής .Την διαδικασία αξιολόγησης αλλά και τρόπους διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες . Επιπλέον την λειτουργική χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ