Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε βασικές δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής .

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και να εξοικειωθούν με τους τρόπους διαχείρισης καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες.

  • 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε βασικές δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής .

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και να εξοικειωθούν με τους τρόπους διαχείρισης καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες.

  • 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής