Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Μπέττυ Μενούνου

Η Μπέττυ Μενούνου, είναι ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, απόφοιτος του  Sheffield Hallam University,  της Μεγάλης Βρετανίας (B.A.Honours  in Psychology and Education, 1st class 2nd Division)  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Arts M.Α. in Psychology of Education, από το University of London, Institute of Education. Έχει εκπαιδευτεί στη Βραχεία Δυναμική Ψυχοθεραπεία (STAPP) παρέμβαση και υποστήριξη στην κρίση, βραχεία αγχο-κατασταλτική ή υποστηρικτική ψυχοθεραπεία και μακροπρόθεσμη υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.

Έχει εκπαιδευτεί στη Διάγνωση και Αποκατάσταση της Δυσλεξίας , στην αποκατάσταση με την Εικονογραφική  Μέθοδο  της Δρ. Δώρας Μαυρομμάτη και σε μεθόδους αποκατάστασης παιδιών με αυτισμό. Έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση/βαθμολόγηση του Αθηνά Τεστ (με πιστοποίηση επάρκειας και χορήγησης), ΠΑΤΕΜ ΙΙ , του test  της κλίμακας  Wechsler (WISC III – WPPSI – WAIS) και Goodenough. Επί 17 χρόνια εργάζεται στους τομείς της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιών,  εφήβων κι ενηλίκων  με ΔΑΦ, ΕΜΔ, ΔΕΠ/Υ, διαταραχών συμπεριφοράς. Ασχολείται με  τη συμβουλευτική  και  ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδιά με τις προαναφερθείσες νοσολογικές οντότητες. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) παιδιών, εφήβων κι ενηλίκων σε ατομική και ομαδική θεραπεία. Ασχολείται με ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Είναι επόπτρια ειδικών παιδαγωγών , θεραπευτών παράλληλης στήριξης, καθώς και ψυχολόγων  που ασχολούνται με  την Ψυχοθεραπεία  Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης.

 Έχει επιτελέσει εισηγήτρια σε  εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον αυτισμό.  Διενεργεί σεμινάρια σε Εκπαιδευτικούς για την κατανόηση και διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών με ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, ΕΜΔ. Είναι ιδιοκτήτρια κέντρου Ειδικών Θεραπειών και βρίσκεται παράλληλα σε συνεργασία  με το κέντρο Αναπτυξιακών και Συναισθηματικών Διαταραχών «Κων. Μπόλιας» από το 2009, όπου δραστηριοποιείται κυρίως στη θεραπευτική παρέμβαση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες. Συμμετέχει επίσης σε ερευνητικές δραστηριότητες   και στη  συγγραφή επιστημονικών άρθρων. Οργανώνει ομάδες κατασκευής εξειδικευμένου θεραπευτικού υλικού αλλά και θεραπευτικών παιχνιδιών, ως μέρος του υλικού της παρέμβασης των παραπάνω διαταραχών.   Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων  (π.χ. για  τον τομέα ψυχικής υγείας, της κλινικής διαγνωστικής ψυχοπαθολογίας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών, εξελιγμένων θεραπευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων και άλλα). Ανήκει στον επιστημονικό βρετανικό σύλλογο ψυχολόγων (BPS, #141829). Είναι τακτικό μέλος της ελληνικής εταιρείας συμβουλευτικής & προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.).  

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Η Θεραπευτική σχέση του επαγγελματία ψυχικής υγείας με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού 06/10/2020