Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση στην αντιμετώπιση των αισθητηριακών ελλειμάτων στα άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της μεθόδου της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης , A.O (Sensory Integration, S.I).

Ώστε:

Να γνωρίζουν τι είναι Α.Ο. Ποιος είναι ο στόχος της, πότε έχουμε Α.Ο και πότε διαταραχή αυτής. Ποια είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων στην Α.Ο και ποια είναι η κλινική εικόνα των διαταραχών της. Ποιες συμπεριφορές προκύπτουν από τα αισθητηριακά ελλείματα των ατόμων με ΔΑΦ.

  • Δομή / Περιεχόμενο: 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της μεθόδου της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης , A.O (Sensory Integration, S.I).

Ώστε:

Να γνωρίζουν τι είναι Α.Ο. Ποιος είναι ο στόχος της, πότε έχουμε Α.Ο και πότε διαταραχή αυτής. Ποια είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων στην Α.Ο και ποια είναι η κλινική εικόνα των διαταραχών της. Ποιες συμπεριφορές προκύπτουν από τα αισθητηριακά ελλείματα των ατόμων με ΔΑΦ.

  • Δομή / Περιεχόμενο: 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής