Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Κατηγορίες Σεμιναρίων

2 σεμινάρια

Εργασιακός εκφοβισμός(ΝΕΑ)

Για Επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους σε μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις κάθε τομέα, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών και επαγγελματικών αντικειμένων.

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, τις διαστάσεις και τις συνέπειές του και η εκμάθηση τρόπων υποστήριξης των θυμάτων και διαχείρισης και πρόληψης του σε επίπεδο οργανισμού

Ώστε:

Να μπορούν να αναγνωρίσουν το φαινόμενο του mobbing και τις διαφορετικές διαστάσεις του, να κατανοούν τις συνέπειες του mobbing σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος και να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του φαινομένου στο χώρο εργασίας και την υποστήριξη των θυμάτων mobbing.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

...Περισσότερα
3 σεμινάρια

Πολιτικές Υγείας & Ψυχικής Υγείας(ΝΕΑ)


Για νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας, την εφαρμογή τους στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια, τα δικαιώματα ασθενών και επαγγελματιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών και των επαγγελματιών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Κωνσταντίνος Τσούκας - Επισκεπτης Υγείας, Επιστημονικός υπέυθυνος στο οικοτροφείο ΑΘΗΝΑ , Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Δείτε περισσότερα εδώ

...Περισσότερα
10 σεμινάρια

Αυτισμός

Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας  & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών που προτίθενται να εργαστούν με άτομα με αυτισμό.

 Σκοπός: η εξοικείωση των εκπαιδευομένων και η κατάκτηση γνώσεων, σχετικά με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος καθώς και με τις αντίστοιχες αρχές θεραπείας και αποκατάστασης, αλλά και με τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά που έχει η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του θεραπευτή και της οικογένειας με μέλος άτομο με αυτισμό.

Ώστε: να είναι σε θέση να κατανοούν τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό και να σχεδιάζουν με υποστήριξη ένα πρόγραμμα παρέμβασης.

Επιστημονικά Υπεύθυνη ενότητας : Φλώρα Χειλαδάκη - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπεύτρια

Δείτε περισσότερα εδώ

...Περισσότερα
4 σεμινάρια

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Σκοπός:

Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σφαιρική και περιεκτική κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών, τεχνικών και εφαρμογών τους. Να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και τα τελευταία ερευνητικά και κλινικά δεδομένα στον χώρο της ψυχοθεραπείας και να μπορούν διακρίνουν τα σημεία εγγύτητας και απόκλισης μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την παροχή αποτελεσματικής και ηθικής ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης στον τομέα της ψυχικής υγείας και να μπορούν να επιλέξουν την ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους δεξιότητες και προτιμήσεις.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

...Περισσότερα
6 σεμινάρια

Ψυχική Υγεία: ειδικά θέματα

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ειδικά ζητήματα ψυχικής υγείας με σκοπό τον εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω σε συγκεκριμένες ψυχιατρικές διαταραχές.

 

Σκοπός:

Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της κατανόησης συγκεκριμένων θεμάτων ψυχικής υγείας και των ιδιαίτερων πτυχών τους, καθώς και η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών με ανθρωπισμό, επάρκεια και τεκμηριωμένη οπτική.

 

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν εις βάθος τα επιλεγμένα θέματα ψυχικής υγείας ειδικού ενδιαφέροντος, να προωθούν μια πιο ενσυναισθητική και υποστηρικτική στάση όσον αφορά τα ειδικά αυτά θέματα, να κατανοούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή την επιδείνωση μιας συγκεκριμένης κατάστασης ψυχικής υγείας, να ενημερωθούν για διαθέσιμους πόρους και φορείς υποστήριξης που σχετίζονται με το κάθε ειδικό θέμα και να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν ή εμπλέκονται σε μια κατάσταση που σχετίζεται με τα θέματα αυτά, νιώθοντας μεγαλύτερη προσωπική ενδυνάμωση και καλύτερα προετοιμασμένοι να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα ειδικού ενδιαφέροντος στην ψυχική υγεία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

...Περισσότερα
2 σεμινάρια

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, νοσηλευτές, επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων και οικογενειακοί φροντιστές, που εργάζονται σε κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ως οικογενειακοί φροντιστές για ηλικιωμένα άτομα με άνοια.

Σκοπός:

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με Άνοια αλλά και την παράλληλη πραγματικότητα που βιώνουν, με τις διαταραχές συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα ανοϊκά άτομα και τη διαχείριση τους και παράλληλα να κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι οι φροντιστές ατόμων με άνοια να φροντίζουν και την προσωπική τους ψυχική και σωματική υγεία.  

 Ώστε:

Nα Ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά ανθρώπων με Άνοια, να γνωρίζουν τις βασικές αρχές συμπεριφοράς και να αντιμετωπίζουν όλες τις διαταραχές συμπεριφοράς που εμφανίζονται συχνά στην άνοια, προστατεύοντας τον εαυτό τους από την εξουθένωση της φροντίδας.

Επιστημονικός υπεύθυνος ενότητας: Κωστής Πρoύσκας, Phd, Ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας, Διευθύνων σύμβουλος Μ.Φ.Η ΆΚΤΙΟΣ

...Περισσότερα