Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Διαφορική διάγνωση και συνοσηρότητα στις ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τις θεματικές ενότητες της Διαφορικής Διάγνωσης και της Συννοσηρότητας στις ΔΑΦ.

Ώστε:

Όσοι ασχολούνται με κλινικό έργο, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να διακρίνουν τις ΔΑΦ από άλλες διαγνωστικές οντότητες με παραπλήσια κλινική εικόνα και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση επάνω στην ενότητα της συννοσηρότητας της διαταραχής, η οποία και επηρεάζει σαφώς και την πρόγνωση, και τον εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό.

  • 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος, Πανεπιστημιακή, παιδοψυχιατρική κλινική Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τις θεματικές ενότητες της Διαφορικής Διάγνωσης και της Συννοσηρότητας στις ΔΑΦ.

Ώστε:

Όσοι ασχολούνται με κλινικό έργο, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να διακρίνουν τις ΔΑΦ από άλλες διαγνωστικές οντότητες με παραπλήσια κλινική εικόνα και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση επάνω στην ενότητα της συννοσηρότητας της διαταραχής, η οποία και επηρεάζει σαφώς και την πρόγνωση, και τον εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό.

  • 2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος, Πανεπιστημιακή, παιδοψυχιατρική κλινική Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία