ΤΕΤΕ

Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 0
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

ο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το τι είναι αναπηρία, με τον σκοπό και τη φιλοσοφία της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, τη διαδικασία αξιολόγησης στις ΔΑΦ και με τους τρόπους οργάνωσης και δόμησης του χώρου και του περιβάλλοντος.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:

Μπορούν διακρίνουν την σχέση ανάμεσα στην αναπηρία και την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Να κατηγοριοποιούν τις αναπηρίες με βάση τις ανάγκες όσον αφορά την γυμναστική . Παράλληλα να μπορούν σε αρχικό επίπεδο να εφαρμόζουν και να πραγματοποιούν αξιολόγηση προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στις ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

ο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι :

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το τι είναι αναπηρία, με τον σκοπό και τη φιλοσοφία της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, τη διαδικασία αξιολόγησης στις ΔΑΦ και με τους τρόπους οργάνωσης και δόμησης του χώρου και του περιβάλλοντος.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:

Μπορούν διακρίνουν την σχέση ανάμεσα στην αναπηρία και την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Να κατηγοριοποιούν τις αναπηρίες με βάση τις ανάγκες όσον αφορά την γυμναστική . Παράλληλα να μπορούν σε αρχικό επίπεδο να εφαρμόζουν και να πραγματοποιούν αξιολόγηση προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στις ΔΑΦ.

Δείτε αναλυτικά εδώ