Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Ψυχική Υγεία: ειδικά θέματα

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ειδικά ζητήματα ψυχικής υγείας με σκοπό τον εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω σε συγκεκριμένες ψυχιατρικές διαταραχές.

 

Σκοπός:

Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της κατανόησης συγκεκριμένων θεμάτων ψυχικής υγείας και των ιδιαίτερων πτυχών τους, καθώς και η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών με ανθρωπισμό, επάρκεια και τεκμηριωμένη οπτική.

 

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν εις βάθος τα επιλεγμένα θέματα ψυχικής υγείας ειδικού ενδιαφέροντος, να προωθούν μια πιο ενσυναισθητική και υποστηρικτική στάση όσον αφορά τα ειδικά αυτά θέματα, να κατανοούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή την επιδείνωση μιας συγκεκριμένης κατάστασης ψυχικής υγείας, να ενημερωθούν για διαθέσιμους πόρους και φορείς υποστήριξης που σχετίζονται με το κάθε ειδικό θέμα και να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν ή εμπλέκονται σε μια κατάσταση που σχετίζεται με τα θέματα αυτά, νιώθοντας μεγαλύτερη προσωπική ενδυνάμωση και καλύτερα προετοιμασμένοι να ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο θέμα ειδικού ενδιαφέροντος στην ψυχική υγεία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

...

Σεμινάρια σε αυτήν τη κατηγορία: