Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Τσούκας

Ο Κωνσταντίνος Τσούκας αποφοίτησε το 2008 από το Τμήμα Επισκεπτών Υγείας και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας &  Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει μετεκπαιδευθεί στη μεθοδολογία της ενδυνάμωσης (empowerment), στο Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας, καθώς και στο μοντέλο της ανάκαμψης (recovery) στη ψυχική υγεία, μέσω του προγράμματος κατάρτισης PROSPECT, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειών Ατόμων με ψυχικές διαταραχές (EUFAMI). Συμμετέχει σε ετήσια βάση ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις σύγχρονες και συμμετοχικές πολιτικές υγείας & ψυχικής υγείας (Empowerment, Co-production, Recovery, Peer Support).

Από το 2010 απασχολείται ως Επισκέπτης Υγείας κυρίως σε κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής κατά το παρελθόν, ενώ από το 2016 κατέχει θέση Επιστημονικά Υπευθύνου στο Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕΕ. Κατά το διάστημα 2018-2020 διετέλεσε στενός συνεργάτης της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «Αργώ» με σκοπό τη θέσπιση  πρωτόκολλου μετάβασης χρόνιων ψυχικά πασχόντων από τα νοσοκομεία στις στεγαστικές δομές της κοινότητας. Σε συνεργασία με την ΠΕΨΑΕΕ και το ίδρυμα Μποδοσάκη συμμετέχει στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ληπτών υπηρεσιών και οικογενειών στη φιλοσοφία της ανάκαμψης (recovery).

Επίσης, είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών (Emergency First Response), Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας φροντίδας σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες με εξειδίκευση στην παροχή εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης σε περιβάλλοντα ψυχικής υγείας & ειδικής αγωγής.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Το μοντέλο της Συμπαραγωγής (Co-production) στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 11/15/2023
Το μοντέλο της ανάκαμψης στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 11/15/2023