Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Νεκταρία Πούλη

Η Νεκταρία Πούλη είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (University of Durham) και Ψυχολογία της Υγείας (Kings College/Institute of Psychiatry, London ).

Έχει εργαστεί ως λέκτορας σε πανεπιστήμια της Αγγλίας και έχει επίσης εργαστεί ερευνητικά στο πανεπιστήμιο του Nottingham. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στους τομείς της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Ψυχολογία της Υγείας.

Είναι μέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας και διαθέτει άδεια ασκήσεως Ψυχολόγου.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Θέματα ψυχολογίας στην υγεία: Διαχείριση πόνου 10/25/2022