Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 22
  • Εισηγητής: Γιάννης Γραμματόπουλος, Μαρία Λαζαρίδου, Τζένη Σουμάκη, Δήμητρα Τσιαφούτη, Γαρυφαλιά Αργυροπούλου
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 70,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος και γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα.

 

Ώστε:

Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους, να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου και να  ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης  στα θέματα πένθους και απώλειας.

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 70,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος και γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα.

 

Ώστε:

Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους, να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου και να  ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης  στα θέματα πένθους και απώλειας.