ΤΕΤΕ

Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 17
  • Εισηγητής: Γιάννης Γραμματόπουλος, Μαρία Λαζαρίδου, Τζένη Σουμάκη, Δήμητρα Τσιαφούτη, Γαρυφαλιά Αργυροπούλου
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 70,00 €

Περιγραφή

Στόχοι  :

α) Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος.

β) Γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα.

Έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους.

β) Να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου.

γ) Να  ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης  στα θέματα πένθους και απώλειας.

δ) Να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και  διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της  επαγγελματικής τους πρακτικής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικούς επιστήμονες.

Δομή εκπαιδευτικού: 7 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Δε'ιτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 70,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Στόχοι  :

α) Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος.

β) Γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα.

Έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους.

β) Να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου.

γ) Να  ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης  στα θέματα πένθους και απώλειας.

δ) Να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και  διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της  επαγγελματικής τους πρακτικής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικούς επιστήμονες.

Δομή εκπαιδευτικού: 7 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Δε'ιτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ