Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Τζένη Σουμάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης • Ψυχαναλύτρια της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, με μετεκπαίδευση (Παν/μίο Μιλάνο, Ιταλίας) στην Ψυχαναλυτική Θεραπεία Ζεύγους.Ε.Ε.Ψ.Ψ. • Επιστ. Υπεύθυνη Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδη»

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Πρωτοβάθμιας φροντίδας : Επιστημονικά Υπεύθυνη της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας Πειραιά στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής  Παιδοψυχίατρος στο Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί – «Σπ. Δοξιάδη»

Δευτεροβάθμιας φροντίδας :  Παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Εφήβων /στο «Χριστοδουλάκειο»

Τριτοβάθμιας φροντίδας :  Επιστημονικά Υπεύθυνη του Θεραπευτικού Ξενώνα Εφήβων IRIS της ΕΨΥΠΕ

Ως ΕΠΟΠΤΡΙΑ Παιδοψυχίατρος της Διεπιστημονικής Ομάδας :  Πολυδύναμου Κέντρου Καλλιθέας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής  Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων  Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού  Κινητές Μονάδες Ψυχικές Υγείας ΒΑ & ΒΔ Κυκλάδων της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.  ΚΝΑΠ - Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού  «Σπίτι του παιδιού» /του «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία»,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής Σχολής, Αιματολογία – Ογκολογία Παν/μίου Κρήτης  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΕΘ, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προπτυχιακών Φοιητητών Ιατρικής Σχολής, Παν/μίου Κρήτης  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Ψυχιάτρων Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, Παν/μίου Κρήτης  Υπεύθυνη Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στο «Μητροπολιτικό Κολλέγιο»  Υπεύθυνη διαφόρων προγραμμάτων-σεμιναρίων εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας.  Εκπαιδεύτρια Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας  Εκπαιδεύτρια Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ :  Συμμετοχή σε έξι (6) διακρατικά ερευνητικά προγράμματα

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: Δημοσιεύσεις σε διεθνή και σε ελληνικά περιοδικά. Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

 Πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος  Πρόεδρος του Παιδοψυχιατρικού Κλάδου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  Πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου  Γραμματέας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος  Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοψυχιάτρων  Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε  Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ :

 Σεπτέμβριος 2010 – 2012: Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ  Σεπτέμβριος 2012 – σήμερα (Απρίλιος 2018): Επιστημονικά Υπεύθυνη της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδης»  2018 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης  Μάρτιος 2018- Σεπτέμβριος 2019, Δ/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ΠΑΓΝΗ,  Σεπτέμβριος 2012 – σήμερα (Απρίλιος 2018): Επιστημονικά Υπεύθυνη της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδης»  Σεπτέμβριος 2020 – σήμερα (Δεκ 2020) Επιστημονικά Υπεύθυνη της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδης»

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια 12/02/2020