Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Πολιτικές Υγείας & Ψυχικής Υγείας(ΝΕΑ)


Για νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

 Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας, την εφαρμογή τους στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια, τα δικαιώματα ασθενών και επαγγελματιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών και των επαγγελματιών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Κωνσταντίνος Τσούκας - Επισκεπτης Υγείας, Επιστημονικός υπέυθυνος στο οικοτροφείο ΑΘΗΝΑ , Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Δείτε περισσότερα εδώ

...