Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Γεώργιος Ι. Φαράντος

Ο Φαράντος Γεώργιος του Ιωάννη είναι Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Έχει εργαστεί ως Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου) και ως Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αρκαδίας Αργολίδας. Έχει εργαστεί ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στον Ελληνικό Στρατό.


Είναι Αριστούχος Διδάκτωρ στην «Επίδραση της αλλαγής πολιτικής στην αποδοτικότητα στην οικονομική κρίση. Πολιτικές υγείας και Αποδοτικότητα Μονάδων Υγείας» από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατέχει Πτυχίο Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική και Διδακτική της Τεχνολογίας της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

 Έχει διδάξει στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Εργοδοτών, Εργαζομένων και Μηχανικών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις Πολιτικές Υγείας, στην Αποδοτικότητα Υγείας, στα Πληροφοριακά Συστήματα, τη Διαχείριση Κρίσεων, τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης, το Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων και τις μεθόδους και τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού μέτρησης Αποδοτικότητας Συστημάτων και Οργανισμών. Έχει παρουσιάσει εργασίες σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές σχετικά με την Οικονομική Κρίση, τα Πληροφοριακά Συστήματα και Μετρήσεις Αποδοτικότητας Μονάδων Υγείας. Έχει κρίνει δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και πραγματοποίησε την Επιστημονική Επιμέλεια μιας Ειδικής Έκδοσης ενός Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού. Πολλές δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά αναφέρονται στο έργο του.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Εισαγωγή στις πολιτικές και τα συστήματα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 09/27/2023
Α’ βαθμια φροντίδα: Δομή, λειτουργία και βασικά χαρακτηριστικά 09/27/2023