Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Αντώνης Κατσαμάγκος

Σπούδασε Νοσηλευτική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.Απέκτησε μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ψυχική Υγεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Ως ψυχοθεραπευτής εκπαιδεύτηκε στην Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας και συνεχίζει την ψυχοθεραπευτική του εκπαίδευση στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Διαταραχών Προσωπικότητας της Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου στο πλαίσιο τριετούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Ομαδική Αναλυτική θεραπεία ασθενών με μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Από το 2002 εργάζεται στον τομέα τις κοινωνικής ψυχιατρικής, στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Ξενώνας, Κέντρο Ημέρας, Προστατευόμενο Διαμέρισμα), ενώ από το 2012 εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας για την παρακολούθηση των ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Από τον Ιούλιο του 2014 κατέχει την θέση του επιστημονικά υπευθύνου του κέντρου. Εργάζεται επίσης ως ιδιώτης ψυχολόγος- ψυχοθεραπευτής με κατεύθυνση την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (ατομική, ομαδική, οικογενειακή, ζεύγους). Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Πολιτικές και συστήματα υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Βασικές αρχές και εφαρμογή 09/27/2023