Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Μαρία Ντεβέ

Η Μαρία Ντεβέ γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε ψυχολογία και μετεκπαιδεύτηκε στη θεματική ‘Κοινωνικός Αποκλεισμός και μειονότητες’ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.


Η πολύμηνη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στα προγράμματα αποασυλοποίησης ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Εργάστηκε αρχικά με παιδιά και νέους με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, ενώ από το 2004 εργάζεται στην ΠΕΨΑΕΕ με αντικείμενο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές. Εκπαιδεύτηκε στη συστημική θεραπεία στο ινστιτούτο ‘αντίστιξη’  ενώ στα πλαίσια του προγράμματος ‘Ψυχαργώς’ εκπαιδεύτηκε και επιμορφώθηκε στις θεματικές : σχετίζεσθαι & δυναμικά ομάδας, κοινοτική ψυχιατρική & αποκατάσταση. Από το 2008 είναι επιστημονικά υπεύθυνη κέντρου ημέρας ενηλίκων στην ΠΕΨΑΕΕ.

Αντικείμενό της είναι η θεραπεία, υποστήριξη, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ψυχικά πασχόντων. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί θεραπευτικά προγράμματα και δράσεις στην κοινότητα με στόχο τον αποστιγματισμό και την πραγμάτωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου με αναπηρία. Συντονίζει ομάδες ενηλίκων πασχόντων, ομάδες συγγενών καθώς και ομάδες επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Υπερασπίζεται την ολιστική φροντίδα του ψυχικά ασθενή στην κοινότητα, τη δικτύωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την αξιοποίηση πηγών και πόρων προς όφελος της λειτουργικής αυτονόμησής του.

Βλέπει  τις δομές θεραπείας και αποκατάστασης ως ζωντανούς κοινωνικούς χώρους που αλληλεπιδρούν με τον πληθυσμό ισότιμα, χωρίς διακρίσεις. Έχει επανειλημμένα παράσχει υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσης/φυσικών καταστροφών, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται σε προγράμματα υποστήριξης του πληθυσμού όπως η τηλεφωνική γραμμή 10306, ‘Κανείς μόνος στην πανδημία’.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Πολιτικές και συστήματα υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Βασικές αρχές και εφαρμογή 09/27/2023