Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Απόστολος Καμέκης

O Απόστολος Καμέκης αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2007.


Το 2009 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία’ με εξειδίκευση στην ‘Πολιτική Ανάλυση Δημόσιων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών’ από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2018 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης εστιασμένο στην ‘Πολιτική Υγείας και στις Δημόσιες Πολιτικές’ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική μου διατριβή έχει το εξής θέμα: «Η συνταγογράφηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε επιλεγμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης: Σχεδιασμός και αξιολόγηση πιλοτικών παρεμβάσεων για την βελτίωση της κατάστασης στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος».

Ο βασικός στόχος της ήταν η μελέτη και εξέταση των πιθανών προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ασθενών ως προς την κατανάλωση φαρμάκων, ειδικότερα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), επτά Ευρωπαϊκών κρατών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Επιπλέον, εξετάστηκε από πλευράς Γενικών Ιατρών (ΓΙ), η αποδοχή ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την εφαρμογή παρεμβάσεων σχετικά με την προώθηση ορθών συνταγογραφικών πρακτικών, καθώς και την ορθή χρήση των ΜΗΣΥΦΑ.

Ως προσκεκλημένος ομιλητής έχει δώσει διαλέξεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών(τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.), στο πεδίο των πολιτικών υγείας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Δημόσια Υγεία, στις Πολιτικές Υγείας, στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, στις Δημόσιες και Κοινωνικές Πολιτικές, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη Μετανάστευση. Έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Εισαγωγή στις πολιτικές και τα συστήματα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 09/27/2023