Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η έρευνα του εμφανίζεται σε περιοδικά με κριτές όπως το Social Science & Medicine, Economic Analysis and Policy και Letters in Spatial and Resource Sciences. Επίσης έχει υπάρξει σε κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Ιnternational Journal of Public Health and Environmental Research, Econometrics και Current issues in Tourism.

Έχει συμμετάσχει στην διδασκαλία των Δημόσιων Οικονομικών σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια όπως το ReGrowEU. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι πολλαπλά και περιστρέφονται γύρω από θέματα δημόσια υγείας, πρόληψης νοσημάτων, ανισοτήτων στην υγεία, καθώς επίσης σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας και ευημερίας των ζώων. Ακόμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ποσοτικές μεθόδους και ειδικά την μικροοικονομετρία.

Στην προσπάθεια να καλύψει κάθε μεθοδολογική προσέγγιση, τελευταίο του ενδιαφέρον είναι η Μπεϋζιανή συμπερασματολογία. Είναι εθελοντής σε καταφύγιο ζώων και προτιμά τον ελεύθερο χρόνο του να τον περνάει στην φύση. Εντός των τειχών ασχολείται με την μουσική.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Εισαγωγή στις πολιτικές και τα συστήματα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 09/27/2023
Α’ βαθμια φροντίδα: Δομή, λειτουργία και βασικά χαρακτηριστικά 09/27/2023