Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Σκοπός:

Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σφαιρική και περιεκτική κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών, τεχνικών και εφαρμογών τους. Να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και τα τελευταία ερευνητικά και κλινικά δεδομένα στον χώρο της ψυχοθεραπείας και να μπορούν διακρίνουν τα σημεία εγγύτητας και απόκλισης μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την παροχή αποτελεσματικής και ηθικής ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης στον τομέα της ψυχικής υγείας και να μπορούν να επιλέξουν την ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους δεξιότητες και προτιμήσεις.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

...