ΤΕΤΕ

Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 17
  • Εισηγητής: Γιάννης Γραμματόπουλος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 70,00 €

Περιγραφή

«Εισαγωγή στην ψυχανάλυση: Μελέτη έξι βασικών ψυχαναλυτικών εννοιών».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:

α) Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής προσέγγισης του ψυχισμού και των κλινικών διαταραχών

β) Η γνωριμία με έξι βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες (μεταβίβαση, όνειρο, σύμπτωμα, Οιδιπόδειο, ναρκισσισμός, άγχος) που διατρέχουν το έργο του Φρόυντ και άλλων ψυχαναλυτών

γ) Η εισαγωγή στην εφαρμογή βασικών ψυχαναλυτικών όρων και εννοιών σε κλινικά περιστατικά από την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία

Ώστε να:

α) Μπορούν να σκέφτονται και να προσεγγίζουν τα φαινόμενα του ψυχισμού υπό το ψυχαναλυτικό πρίσμα

β) Να μπορούν να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες της ψυχαναλυτικής ορολογίας στη μελέτη ή και την κλινική προσέγγιση μιας περίπτωσης ή χαρακτηριστικών κλινικών περιπτώσεων με τις οποίες δουλεύουν στην κλινική τους πράξη

γ) Να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ψυχαναλυτική ή ψυχοδυναμική θεωρία και πράξη

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, αποτελείται 6 ωριαίες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Table of Contents

Έχεις δει
Έννοια 1η: Η μεταβίβαση. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Άννα Ο.
Έννοια 2η: Το όνειρο. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Ντόρα.
Έννοια 3η: Το σύμπτωμα. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Ο Άνθρωπος με τα ποντίκια.
Έννοια 4η: Το Οιδιπόδειο. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Ο μικρός Χανς.
Έννοια 5η: Ο ναρκισσισμός. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Ο Πρόεδρος Σρέμπερ.
Έννοια 6η: Το άγχος. Μελέτη περίπτωσης από τη βιβλιογραφία: Ο Άνθρωπος με τους λύκους.

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 70,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

«Εισαγωγή στην ψυχανάλυση: Μελέτη έξι βασικών ψυχαναλυτικών εννοιών».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:

α) Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής προσέγγισης του ψυχισμού και των κλινικών διαταραχών

β) Η γνωριμία με έξι βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες (μεταβίβαση, όνειρο, σύμπτωμα, Οιδιπόδειο, ναρκισσισμός, άγχος) που διατρέχουν το έργο του Φρόυντ και άλλων ψυχαναλυτών

γ) Η εισαγωγή στην εφαρμογή βασικών ψυχαναλυτικών όρων και εννοιών σε κλινικά περιστατικά από την ψυχαναλυτική βιβλιογραφία

Ώστε να:

α) Μπορούν να σκέφτονται και να προσεγγίζουν τα φαινόμενα του ψυχισμού υπό το ψυχαναλυτικό πρίσμα

β) Να μπορούν να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες της ψυχαναλυτικής ορολογίας στη μελέτη ή και την κλινική προσέγγιση μιας περίπτωσης ή χαρακτηριστικών κλινικών περιπτώσεων με τις οποίες δουλεύουν στην κλινική τους πράξη

γ) Να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ψυχαναλυτική ή ψυχοδυναμική θεωρία και πράξη

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, αποτελείται 6 ωριαίες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και μια δοκιμασία αξιολόγησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ