Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Εργασιακός εκφοβισμός(ΝΕΑ)

Για Επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους σε μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις κάθε τομέα, φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών και επαγγελματικών αντικειμένων.

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, τις διαστάσεις και τις συνέπειές του και η εκμάθηση τρόπων υποστήριξης των θυμάτων και διαχείρισης και πρόληψης του σε επίπεδο οργανισμού

Ώστε:

Να μπορούν να αναγνωρίσουν το φαινόμενο του mobbing και τις διαφορετικές διαστάσεις του, να κατανοούν τις συνέπειες του mobbing σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος και να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του φαινομένου στο χώρο εργασίας και την υποστήριξη των θυμάτων mobbing.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ενότητας : Δρ. Αντώνης Βαδόλας - Ψυχολόγος , Ψυχοθεραπευτής, Συντονιστής εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Τ.Ε.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

...