Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Αφροδίτη Κατσίβα

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Οι ψυχολογικές διαστάσεις του εργασιακού εκφοβισμού και η διαχείριση τους 09/28/2023