Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Ιωάννης Μαρκέτος

Ο Ιωάννης Μαρκέτος είναι κάτοχος MBA και έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες,   είναι ιδρυτής της MRK CONSULTING με αντικείμενο την Αποφυγή και Διαχείριση του Εργασιακού Εκφοβισμού , Βίας και Παρενόχλησης , Στρές, Burnout στον κόσμο της εργασίας. Αρθρογραφεί και   συμμετέχει ως ομιλητής σε συνέδρια. Είναι εμπνευστής του πρωτότυπου σεμιναρίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων: Τι Δεν Μας Μαθαίνουν στο Πανεπιστήμιο.

Επίσης εξειδικεύεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση και αποφυγή φαινομένων εργασιακού εκφοβισμού , βίας και παρενόχλησης σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα λειτουργεί ως σύμβουλος στρατηγικής εναρμόνισης των επιχειρήσεων και των οργανισμών  σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στους χώρους της Εργασίας σύμφωνα με την C190 του ν.4808/2021.

 Είναι συγγραφέας του βιβλίου Εργασιακός Εκφοβισμός – Νίκησέ Τον

Την περίοδο  (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021)  η   Κάπα Research για λογαριασμό της  MRK CONSULTING  η πραγματοποίησε   την 1η Πανελλήνια Έρευνα για τον Εργασιακό  Εκφοβισμό .

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Εκφοβισμός στον χώρο εργασίας: Αναγνώριση και διαχείριση του φαινομένου 09/28/2023