Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Χρήστος Σέρμπος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με βασικούς ορισμούς επικοινωνίας και τρόπους ανάπτυξής και να μπορούν να αναγνωρίσουν ελλείμματα ανάπτυξης στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Ώστε:

Να κατανοούν τα στάδια τυπικής ανάπτυξης της επικοινωνίας και να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να χρησιμοποιούν τον καταλληλότερο τρόπο επικοινωνίας για να γίνονται αντιληπτοί

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Χρήστος Σέρμπος, λογοθεραπευτής

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με βασικούς ορισμούς επικοινωνίας και τρόπους ανάπτυξής και να μπορούν να αναγνωρίσουν ελλείμματα ανάπτυξης στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Ώστε:

Να κατανοούν τα στάδια τυπικής ανάπτυξης της επικοινωνίας και να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε άτομα με ΔΑΦ ώστε να χρησιμοποιούν τον καταλληλότερο τρόπο επικοινωνίας για να γίνονται αντιληπτοί

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Χρήστος Σέρμπος, λογοθεραπευτής