Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, νοσηλευτές, επαγγελματίες φροντιστές ηλικιωμένων και οικογενειακοί φροντιστές, που εργάζονται σε κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ως οικογενειακοί φροντιστές για ηλικιωμένα άτομα με άνοια.

Σκοπός:

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με Άνοια αλλά και την παράλληλη πραγματικότητα που βιώνουν, με τις διαταραχές συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα ανοϊκά άτομα και τη διαχείριση τους και παράλληλα να κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι οι φροντιστές ατόμων με άνοια να φροντίζουν και την προσωπική τους ψυχική και σωματική υγεία.  

 Ώστε:

Nα Ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά ανθρώπων με Άνοια, να γνωρίζουν τις βασικές αρχές συμπεριφοράς και να αντιμετωπίζουν όλες τις διαταραχές συμπεριφοράς που εμφανίζονται συχνά στην άνοια, προστατεύοντας τον εαυτό τους από την εξουθένωση της φροντίδας.

Επιστημονικός υπεύθυνος ενότητας: Κωστής Πρoύσκας, Phd, Ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας, Διευθύνων σύμβουλος Μ.Φ.Η ΆΚΤΙΟΣ

...