Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Κωστής Προύσκας

Ο Δρ. Κωστής Προύσκας είναι Ψυχολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στην Ψυχολογική Αξιολόγηση σε Οργανισμούς (Goldsmiths, Λονδίνο) και Διδακτορικό (PhD) στη Γεροντολογία (King’s College London).

O Δρ. Προύσκας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Άκτιου από την ίδρυσή του το 2007. Από τον Σεπτεμβριο του 2021 εως τον Οκτώβριο του 2022, διετέλεσε και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης. Επίσης κατέχει τη θέση Κλινικού Διευθυντή στη Blocks Group.

Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας Άνοιας της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στην Πάτρα και Εξωτερικός Επόπτης των τριών Κέντρων Ημέρας Άνοιας της Εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών.

Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ενώ υπηρέτησε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για πέντε χρόνια σε 3 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Μη-Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Κλίμακα» στην Κέρκυρα και στην Αχαΐα, έχοντας την πλήρη ευθύνη για τη στελέχωση, την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Έχει εργαστεί σε πολλά Ευρωπαϊκά Έργα και έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Εμπειρογνώμονας για Ηλικιωμένες Γυναίκες στο Πρόγραμμα «PROGRESS για μειονεκτούσες ομάδες» της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Είναι επίσης μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού πλαισίου για την παροχή κοινωνικής προστασίας και την ευημερία των ανθρώπων της 3ης Ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Είναι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ) και Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «50και Ελλάς» και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή

Τίτλος Επίπεδο Έγινε διαθέσιμο
Οικογενειακή Φροντίδα Ανθρώπων με Άνοια 10/16/2023
Κοινοτική και κλειστή φροντίδα ανθρώπων με άνοια 10/16/2023