ΤΕΤΕ

Δουλεύοντας με τις κατηγορίες της Νεύρωσης και της Ψύχωσης στη Λακανική Ψυχανάλυση: Διάγνωση και Θεραπευτικές τεχνικές

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 3
  • Εισηγητής: Γιάννης Γραμματόπουλος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

με θέμα:

«Δουλεύοντας με τις κατηγορίες της νεύρωσης και της ψύχωσης στη λακανική ψυχανάλυση: Διάγνωση και θεραπευτικές τεχνικές».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους

Νέους ή δυνητικά επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), υγείας και εκπαίδευσης

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο της δομικής κλινικής της λακανικής ψυχανάλυσης που προέρχεται από την κλασσική διδασκαλία του Ζακ Λακάν και η εξοικείωση με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νευρωτικής και της ψυχωτικής δομής.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δυο αυτών κλινικών δομών, να μπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις για τη διάγνωση και να σκεφτούν για την καθοδήγηση της θεραπείας

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

με θέμα:

«Δουλεύοντας με τις κατηγορίες της νεύρωσης και της ψύχωσης στη λακανική ψυχανάλυση: Διάγνωση και θεραπευτικές τεχνικές».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους

Νέους ή δυνητικά επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), υγείας και εκπαίδευσης

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο της δομικής κλινικής της λακανικής ψυχανάλυσης που προέρχεται από την κλασσική διδασκαλία του Ζακ Λακάν και η εξοικείωση με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νευρωτικής και της ψυχωτικής δομής.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δυο αυτών κλινικών δομών, να μπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις για τη διάγνωση και να σκεφτούν για την καθοδήγηση της θεραπείας

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ