Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Δουλεύοντας με τις κατηγορίες της Νεύρωσης και της Ψύχωσης στη Λακανική Ψυχανάλυση: Διάγνωση και Θεραπευτικές τεχνικές

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 4
  • Εισηγητής: Γιάννης Γραμματόπουλος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο της δομικής κλινικής της λακανικής ψυχανάλυσης που προέρχεται από την κλασσική διδασκαλία του Ζακ Λακάν και η εξοικείωση με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νευρωτικής και της ψυχωτικής δομής.

 

Ώστε:

Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δυο αυτών κλινικών δομών, να μπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις για τη διάγνωση και να σκεφτούν για την καθοδήγηση της θεραπείας

 

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Δρ. Γιάννης Γραμματόπουλος, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο της δομικής κλινικής της λακανικής ψυχανάλυσης που προέρχεται από την κλασσική διδασκαλία του Ζακ Λακάν και η εξοικείωση με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νευρωτικής και της ψυχωτικής δομής.

 

Ώστε:

Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δυο αυτών κλινικών δομών, να μπορούν να διατυπώσουν υποθέσεις για τη διάγνωση και να σκεφτούν για την καθοδήγηση της θεραπείας

 

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Δρ. Γιάννης Γραμματόπουλος, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής