Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Δέσποινα Βασιλάκη

Η Δέσποινα Βασιλάκη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Ειδική Αγωγή και στα Ναυτιλιακά. Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαιδεύσεις στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, στην Παιδοψυχολογία Παιδοψυχιατρική, καθώς και στη Διαπολιτισμική Αγωγή & Ετερότητα. Επιπρόσθετα, έχει εξειδικευτεί στην αξιολόγηση στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους καθώς και στη πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας. Έχει, επίσης, παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια επί της Ειδικής αγωγής, της οργάνωσης μελέτης και των Νέων Τεχνολογιών.

Έχει, ακόμα,συμμετέχει ως ομιλήτρια σε σεμινάρια, συνέδρια αλλά και σε δράσεις σχολείων της πρωτοβάθμιας  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται ως Ειδική Εκπαιδευτικός στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου στη Χίο και συγκεκριμένα στο τμήμα Παιδιών & Εφήβων, πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, και ειδικές θεραπείες από απόσταση.