ΤΕΤΕ

Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις

Για επαγγελματίες ειδικής αγωγής, ψυχικής υγείας, υγείας και εκπαίδευσης, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε διεπιστημονικά πλαίσια ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής με ένα φάσμα νευροαναπτυξιακών και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών.