Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Αναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 4
  • Εισηγητής: Νατάσα Καρακουλίδου, Τ.Ε.Τ.Ε., Κωνσταντίνος Μπόλιας, Άγγελα Μούγερ, Αλεξία Γερολυμάτου, Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 80,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών 2-6 ετών καθώς και στα πλαίσια συγκεκριμένων  δυσκολιών , όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος- ΔΑΦ, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας- ΔΕΠΥ και συναισθηματικού τύπου  δυσκολίες

 

Ώστε:

Να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται ζητήματα συμπεριφοράς στις προσχολικές ηλικίες και ειδικότερα σε μια τάξη.

Table of Contents

Έχεις δει
Ενότητες

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 80,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών 2-6 ετών καθώς και στα πλαίσια συγκεκριμένων  δυσκολιών , όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος- ΔΑΦ, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας- ΔΕΠΥ και συναισθηματικού τύπου  δυσκολίες

 

Ώστε:

Να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται ζητήματα συμπεριφοράς στις προσχολικές ηλικίες και ειδικότερα σε μια τάξη.