ΤΕΤΕ

Αναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 3
  • Εισηγητής: Νατάσα Καρακουλίδου, Τ.Ε.Τ.Ε., Κωνσταντίνος Μπόλιας, Άγγελα Μούγερ, Αλεξία Γερολυμάτου, Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 80,00 €

Περιγραφή

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους/τελειόφοιτους σχολών Προσχολικής αγωγής, ψυχολογίας, επιστημών υγείας   και  κοινωνικών επιστημών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε ανάλογα πλαίσια: Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί,   φοιτητές/-τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ προσχολικής αγωγής, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές .

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών 2-6 ετών καθώς και στα πλαίσια συγκεκριμένων  δυσκολιών , όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος- ΔΑΦ, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας- ΔΕΠΥ και συναισθηματικού τύπου  δυσκολίες.  Επιπλέον, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές και καλές πρακτικές διαχείρισης των ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Table of Contents

Έχεις δει
Ενότητες

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 80,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους/τελειόφοιτους σχολών Προσχολικής αγωγής, ψυχολογίας, επιστημών υγείας   και  κοινωνικών επιστημών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε ανάλογα πλαίσια: Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί,   φοιτητές/-τριες ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ προσχολικής αγωγής, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές .

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητημάτων συμπεριφοράς στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών 2-6 ετών καθώς και στα πλαίσια συγκεκριμένων  δυσκολιών , όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος- ΔΑΦ, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας- ΔΕΠΥ και συναισθηματικού τύπου  δυσκολίες.  Επιπλέον, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές και καλές πρακτικές διαχείρισης των ζητημάτων συμπεριφοράς σε περιβάλλον προσχολικής αγωγής.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ