Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 3
  • Εισηγητής: Γιώργος Ιατρού
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η ευαισθητοποίηση των εκπιαδευομένων στο διαχρονικό αλλά και επίκαιρο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, μέσα από την αποσαφήνιση εννοιών και την παροχή εργαλείων πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

 Ώστε:

Να είναι σε θέση να εντοπίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, να υποστηρίξουν το «θύμα» αλλά και τον «θύτη» που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο περιστατικό, να βοηθήσουν οι γονείς αλλά και οι επαγγελματίες τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Επίσης, να έρθουν οι γονείς και οι επαγγελματίες σε επαφή με τρόπους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά, με σκοπό να μπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα ενθαρρύνουν να αναπτύξουν διαφορετικούς, υγιείς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεών τους, με απώτερο σκοπό την μείωση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η ευαισθητοποίηση των εκπιαδευομένων στο διαχρονικό αλλά και επίκαιρο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, μέσα από την αποσαφήνιση εννοιών και την παροχή εργαλείων πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

 Ώστε:

Να είναι σε θέση να εντοπίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, να υποστηρίξουν το «θύμα» αλλά και τον «θύτη» που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο περιστατικό, να βοηθήσουν οι γονείς αλλά και οι επαγγελματίες τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Επίσης, να έρθουν οι γονείς και οι επαγγελματίες σε επαφή με τρόπους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά, με σκοπό να μπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα ενθαρρύνουν να αναπτύξουν διαφορετικούς, υγιείς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεών τους, με απώτερο σκοπό την μείωση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.