Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Εισαγωγή στον Αυτισμό: Κλινικά & γνωστικά χαρακτηριστικά

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 3
  • Εισηγητής: Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα βασικά γνωρίσματα του Αυτισμού, με έμφαση στα κλινικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής.

 Ώστε:

 Να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις επάνω σε ποικίλες πτυχές της νοσολογικής αυτής οντότητας, με έμφαση όμως περισσότερο στην κλινική εικόνα και τα γνωστικά χαρακτηριστικά και να μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, μέσα από την κατανόηση των ψυχικών και γνωστικών μηχανισμών των ατόμων αυτών. 

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος, Πανεπιστημιακή, παιδοψυχιατρική κλινική Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα βασικά γνωρίσματα του Αυτισμού, με έμφαση στα κλινικά και γνωστικά χαρακτηριστικά της διαταραχής.

 Ώστε:

 Να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις επάνω σε ποικίλες πτυχές της νοσολογικής αυτής οντότητας, με έμφαση όμως περισσότερο στην κλινική εικόνα και τα γνωστικά χαρακτηριστικά και να μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο σκέψης, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, μέσα από την κατανόηση των ψυχικών και γνωστικών μηχανισμών των ατόμων αυτών. 

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Γιάννης Σύρος, παιδοψυχίατρος, Πανεπιστημιακή, παιδοψυχιατρική κλινική Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία