Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το τι είναι αναπηρία, ποιος είναι ο σκοπός και η φιλοσοφία της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής.

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν διακρίνουν την σχέση ανάμεσα στην αναπηρία και την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και να μπορούν σε αρχικό επίπεδο να εφαρμόζουν και να πραγματοποιούν αξιολόγηση προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στις ΔΑΦ.

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το τι είναι αναπηρία, ποιος είναι ο σκοπός και η φιλοσοφία της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής.

Ώστε:

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν διακρίνουν την σχέση ανάμεσα στην αναπηρία και την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και να μπορούν σε αρχικό επίπεδο να εφαρμόζουν και να πραγματοποιούν αξιολόγηση προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στις ΔΑΦ.

  • 3 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας