Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Ψυχοκινητική αγωγή για άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 0
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος Φούντας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής και τα οφέλη της για τα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και με το πως οργανώνεται μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής όσον αφορά το χώρο ,το περιβάλλον και τις ασκήσεις.

Ώστε:

Να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής στην συνολική εκπαίδευση του ατόμου με ΔΑΦ. Να μπορούν να δομήσουν και να οργανώσουν μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής και να μπορούν σε αρχικό στάδιο να αξιολογούν και παρεμβαίνουν στα προγράμματα.

  • 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητές: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής, Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Σκοπός:

Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής και τα οφέλη της για τα άτομα με ΔΑΦ, καθώς και με το πως οργανώνεται μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής όσον αφορά το χώρο ,το περιβάλλον και τις ασκήσεις.

Ώστε:

Να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής στην συνολική εκπαίδευση του ατόμου με ΔΑΦ. Να μπορούν να δομήσουν και να οργανώσουν μια συνεδρία ψυχοκινητικής αγωγής και να μπορούν σε αρχικό στάδιο να αξιολογούν και παρεμβαίνουν στα προγράμματα.

  • 1 βιντεοσκοπημένη εισήγηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης
  • Εισηγητές: Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, εργοθεραπευτής, Κωνσταντίνος Φούντας, γυμναστής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής