ΤΕΤΕ

Διαφορική διάγνωση και συνοσηρότητα στις ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 1
  • Εισηγητής: Ιωάννης Σύρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 50,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Διαφορική διάγνωση και συννοσηρότητα στις ΔΑΦ».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, άλλους επιστήμονες ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον στη ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τις θεματικές ενότητες της Διαφορικής Διάγνωσης και της Συννοσηρότητας στις ΔΑΦ.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Όσοι ασχολούνται με κλινικό έργο, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να διακρίνουν τις ΔΑΦ από άλλες διαγνωστικές οντότητες με παραπλήσια κλινική εικόνα.

Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση επάνω στην ενότητα της συννοσηρότητας της διαταραχής, η οποία και επηρεάζει σαφώς και την πρόγνωση, και τον εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη διαγνωστική προσπέλαση διαταραχών με αναπτυξιακές μειονεξίες.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 50,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Διαφορική διάγνωση και συννοσηρότητα στις ΔΑΦ».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, άλλους επιστήμονες ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον στη ΔΑΦ.

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευομένων σχετικά με τις θεματικές ενότητες της Διαφορικής Διάγνωσης και της Συννοσηρότητας στις ΔΑΦ.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Όσοι ασχολούνται με κλινικό έργο, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να διακρίνουν τις ΔΑΦ από άλλες διαγνωστικές οντότητες με παραπλήσια κλινική εικόνα.

Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση επάνω στην ενότητα της συννοσηρότητας της διαταραχής, η οποία και επηρεάζει σαφώς και την πρόγνωση, και τον εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Να αναπτύξουν ένα ενδιαφέρον για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη διαγνωστική προσπέλαση διαταραχών με αναπτυξιακές μειονεξίες.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ