ΤΕΤΕ

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση στην αντιμετώπιση των αισθητηριακών ελλειμάτων στα άτομα με ΔΑΦ

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 2
  • Εισηγητής: Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 40,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

«H Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στην αντιμετώπιση των αισθητηριακών ελλειμμάτων στις ΔΑΦ.».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολογούς

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της μεθόδου της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης , A.O (Sensory Integration, S.I). Η Α.Ο είναι μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους παρέμβασης σε διεθνής έρευνες που απευθύνονταν σε γονείς ατόμων που είναι στο φάσμα του Αυτισμού. Η παρουσίαση αποτελεί μια σύντομη αλλά αρκετά περιεκτική αναφορά στη Α.Ο

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να γνωρίζουν τι είναι Α.Ο. Ποιος είναι ο στόχος , πότε έχουμε Α.Ο και πότε διαταραχή αυτής. Ποια είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων στην Α.Ο Ποια είναι η κλινική εικόνα των διαταραχών της Α.Ο και ποια είναι η παρέμβαση τους. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που προκύπτουν απόρροια των ελλειμμάτων της Α.Ο.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ

Table of Contents

Έχεις δει

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 40,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

«H Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στην αντιμετώπιση των αισθητηριακών ελλειμμάτων στις ΔΑΦ.».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολογούς

Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της μεθόδου της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης , A.O (Sensory Integration, S.I). Η Α.Ο είναι μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους παρέμβασης σε διεθνής έρευνες που απευθύνονταν σε γονείς ατόμων που είναι στο φάσμα του Αυτισμού. Η παρουσίαση αποτελεί μια σύντομη αλλά αρκετά περιεκτική αναφορά στη Α.Ο

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι :

Να γνωρίζουν τι είναι Α.Ο. Ποιος είναι ο στόχος , πότε έχουμε Α.Ο και πότε διαταραχή αυτής. Ποια είναι η συνεισφορά των αισθητηριακών συστημάτων στην Α.Ο Ποια είναι η κλινική εικόνα των διαταραχών της Α.Ο και ποια είναι η παρέμβαση τους. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που προκύπτουν απόρροια των ελλειμμάτων της Α.Ο.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ