Ποιοι είμαστε

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Νικολέττα Μαυροειδή

Η Νικολέττα Μαυροειδή είναι ιατρός παθολόγος, επιδημιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΤΕΤΕ από την ίδρυσή του το 2014. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ , με διδακτορικό τίτλο από την ίδια σχολή ,μεταπτυχιακό δίπλωμα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και κλινική ειδικότητα στο Παρίσι ,έχει από 20 ετίας συνδιάσει την κλινική πρακτική και δραστηριότητα δημόσιας υγείας με  την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση, σε  εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Έχει εργασθεί ως μέλος του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού στο ΕΚΠΑ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως εκπαιδεύτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “European Project on Intervention Epidemiology Training- EPIET, ως Επιστημονική Συντονίστρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mediterannean Project on Intervention Epidemiology Training  – MediPIET και σε προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ως Εθνική Εκπρόσωπος της Ελλάδας για θέματα Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων - ECDC.

Έχει εποπτεύσει την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών καθώς και την εκπαίδευση μέσω της εργασίας επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα και άλλες χώρες .