ΤΕΤΕ

Πρώτες Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής και Ψυχικής Υγείας

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 4
  • Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσούκας
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 160,00 €

Περιγραφή

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και σε όσους θέλουν να έχουν μία πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης και διάσωσης.

Το Σεμινάριο στοχεύει στην γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης & διάσωσης, σε μια σειρά από περιστατικά που μπορεί να συμβούν στον χώρο εργασίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 160,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και σε όσους θέλουν να έχουν μία πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης και διάσωσης.

Το Σεμινάριο στοχεύει στην γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές πρόληψης, αντιμετώπισης & διάσωσης, σε μια σειρά από περιστατικά που μπορεί να συμβούν στον χώρο εργασίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ