ΤΕΤΕ

Πολιτικές Υγείας & Ψυχικής Υγείας

  • Αριθμός εκπαιδευόμενων: 6
  • Εισηγητής: Τ.Ε.Τ.Ε., Θοδωρής Π. Δημόπουλος , Ίρις Ευθυμίου - Έγκλετον, Απόστολος Καμέκης, Αντώνης Κατσαμάγκος, Μαρία Ντεβέ , Γεώργιος Ι. Φαράντος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
  • Διάρκεια:
  • Τιμή: 100,00 €

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

με θέμα: «Πολιτικές υγείας & ψυχικής υγείας».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας.
  • Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας, την εφαρμογή τους στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια, τα δικαιώματα ασθενών και επαγγελματιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών και των επαγγελματιών

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ

Table of Contents

Έχεις δει
Ενότητες

Τιμή

Τύπος Πακέτου Τιμή
Συνδρομή: 100,00 €

Αρχεία Σεμιναρίου

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του «Κέντρου Παιδιού και Εφήβου» διοργανώνει ασύγχρονο, διαδικτυακό σεμινάριο

με θέμα: «Πολιτικές υγείας & ψυχικής υγείας».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Νέους ή δυνητικά επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας (κοινωνικούς λειτουργούς), κοινωνικούς και οικονομικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας.
  • Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τις πολιτικές υγείας και ψυχικής υγείας, την εφαρμογή τους στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα επαγγελματικά πλαίσια, τα δικαιώματα ασθενών και επαγγελματιών και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας.

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι : να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας και ψυχικής υγείας και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών και των επαγγελματιών

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση εδώ