Ποιοι είμαστε

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Παρασκευή Χούλη

Η Παρασκευή Χούλη είναι υπεύθυνη διοίκησης και οργάνωσης στο τμήμα επιστημονικής τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Έχει σπουδάσει επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης.

Από το 2016 που βρίσκεται στη θέση της υπεύθυνης διοίκησης έχει αναλάβει την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη περισσοτέρων από 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους και  του συντονισμού του συνόλου των συνεργατών και προμηθευτών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.